• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zápis do Materskej školy

Z Á P I S

V čase od 30.apríla 2018 do 31. mája 2018 sa bude konať v Medzanoch zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019.

K zápisu je potrebné priniesť :

- rodný list dieťaťa

- písomnú žiadosť zákonného zástupcu (uviesť dôvod umiestnenia dieťaťa do MŠ)

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,ktoré má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní

- za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( zákon č. 245/2008 Z.z. -školský zákon) je potrebné potvrdenie od špecialistov (výchovné poradenstvo a  prevencia, CPPPaP, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).

Poznámka : Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušenie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.).

Zoznam aktualít

Zverejnenie elektronickej adresy-voľby do Európskeho parlamentu
Menovanie zapisovateľky OVK pre voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu
sobota 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. Informácie pre voliča
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 16.kolo 24.03.2019 o 15.00 hod. OFK STRÁŽAN Hubošovce - FK Požiarnik Medzany 4 - 0
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 23.03.2019 o 16.00 hod. Župcany A - Medzany A 7 - 11
Výsledky hlasovania - Voľby prezidenta SR - 1.kolo konané 16.3.2019
Súťaž - projektová dokumentácia
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 11.kolo sobota 03.11.2018 o 14,00 hod. *FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Janov 2 - 1
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
sobota 16.marca 2019 od 7.00 do 22.00 hod.
Prenájom nehnuteľnosti