• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Súťaž na vnútorné omietky

Obec Medzany

Obecný úrad Medzany

Vec: Súťaž na vnútorné omietky

     Obec Medzany v zastúpení starostom obce Jozefom Kipikašom vypisuje pre stavebné firmy s oprávnením na podnikanie súťaž na realizáciu

"Vnútorné omietky" - novostavba Materskej školy v Medzanoch

V ponuke do súťaže posielajte sumu vykonaných  spolu s materiálom. bez DPH a s DPH. Zároveň uveďte IČO firmy.

Cenové ponuky je potrebné doručiť na adresu Obec Medzany, Obecný úrad Medzany , 082 21 Medzany 152 osobne alebo na emailovú adresu -    medzany@obecmedzany.sk v termíne do 07.09.2018 do 16,00 hodiny.

Výkaz - výmer si môžete prevziať osobne alebo na Vaše požiadanie Vám bude doručený.

Vykonať obhliadku stavby je možné každý deň po dohode so starostom obce na tel. čísle 0905 445 280.

Vaše ponuky je potrebné vypracovať :

1 x vápennocementovú omietku

1 x sádrovú omietku

V Medzanoch dňa 30.08.2018

Kipikaša Jozef,starosta obce

Zoznam aktualít

Menovanie zapisovateľky OVK pre voľby prezidenta SR
Zverejnenie elektronickej adresy-voľby prezidenta SR
Prenájom nehnuteľnosti
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 16.02.2019 o 16.00 hod. Medzany A - Lubotice A 12 - 6
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 15.kolo 11.11.2018 o 13.30 hod. FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Jakubova Voľa 0 - 1
Komunálne voľby 2018.
Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce a na poslancov
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 11.kolo sobota 03.11.2018 o 14,00 hod. *FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Janov 2 - 1
Súťaž na vnútorné omietky
Súťaž na zateplenie