Obec Medzany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

P o z v á n k a

Starosta obce Medzany v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa :

 10. decembra 2019 (utorok)  o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4 . Kontrola plnenia uznesení

5. Plán práce HK obce Medzany na 1.polrok 2020

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Medzany k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

7. Schválenie rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

8. Schválenie VZN o dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020

9. Rôzne

10.Diskusia

11. Schválenie uznesení

12. Záver

Kipikaša Jozef.starosta obce v.r.

Zoznam aktualít

Zmena úradných hodín
Nový koronavírus -informácie
Výsledky volieb do NR SR 29.02.2020
Verejná vyhláška-rozšírenie vodovodu
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2019/20 07.03.2020 o 16.00 hod. Vyšná Šebastová A - Medzany A 2 - 16
Výzva na predloženie cenových ponúk NOVÁ- rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Medzany
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 9.kolo sobota 19.10.2019 o 13,00 hod. *ZŠ Vyšná Šebastová - FK Požiarnik Medzany 0 - 4
FK Požiarnik Medzany - dorast
6.liga dorast ObFZ Prešov 11.kolo nedeľa 27.10.2019 o 10:30 hod. FK Slovan Kendice - FK Požiarnik Medzany 1- 8
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 13.kolo 27.10.2019 o 14.00 hod. *TJ Družstevník Radatice - FK Požiarnik Medzany 5 - 3
PAGAČARE VARA GUĽAŠ
fotogaléria -klik