Obec Medzany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XII. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa

25. septembra 2020  ( piatok) o  17,15 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch

Program :

1.Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Výstavba vodovodu v obci Medzany - názory občanov na postup pri výstavbe

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Schválenie uznesení

9. Záver

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Výkup papiera 28.11.2020
Zrušenie akcie
Výzva na predloženie ponuky-polytechnické učebne
Pozvánka na zasadnutie OZ
Nový koronavírus -informácie
Výsledky volieb do NR SR 29.02.2020
Verejná vyhláška-rozšírenie vodovodu
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2019/20 07.03.2020 o 16.00 hod. Vyšná Šebastová A - Medzany A 2 - 16
Výzva na predloženie cenových ponúk NOVÁ- rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Medzany
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 9.kolo sobota 19.10.2019 o 13,00 hod. *ZŠ Vyšná Šebastová - FK Požiarnik Medzany 0 - 4