Obec Medzany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka za zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

Starosta obce Medzany podľa zákona  o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti za dodržania pandemických opatrení  na deň:

14. júna 2021 (pondelok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice a kontrola plnenia uznesení

3. Voľba návrhovej komisie

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2021

5. Stanovisko hl.kontrolórky  obce k záverečnému účtu obce Medzany za rok 2020

6. Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2020

7. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

8. Schválenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na   roky 2022 a 2023

9. Zber kuchynského odpadu od 1.7.2021

10. Diskusia

11. Schválenie uznesení

12. Záver

Kipikaša Jozef

staosta obce

Zoznam aktualít

Pozvánka za zasadnutie OZ
Sčítanie obyvateľov 2021
Časový harmonogram- testovanie 23.1. a 24.1.2021
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021
Zrušenie akcie
Výzva na predloženie ponuky-polytechnické učebne
Nový koronavírus -informácie
Výsledky volieb do NR SR 29.02.2020
Verejná vyhláška-rozšírenie vodovodu
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2019/20 07.03.2020 o 16.00 hod. Vyšná Šebastová A - Medzany A 2 - 16